Vrede op de Wereld


Alen was een zeer intelligente jongen. Hij was nieuwsgierig naar alles wat in de Wereld gebeurde en je hoefde hem maar iets te zeggen en dat was voor Alen reden voor een gesprek, maar het liefste sprak hij met zijn grootvader van 78 jaar die een zeer wijs man was.
Toendertijd was voor Alen het grootste probleem: Geweld.

Op een dag, toen hij zijn grootvader bezocht, vroeg hij aan hem: grootvader, wat kan ik doen om de vrede in de
Wereld te krijgen? Zijn grootvader zei tegen hem: om deze vrede te krijgen moet ieder mens de vrede in zichzelf vinden, zodat iedereen een stukje kan bijdragen aan de Wereldvrede. En als wij de Wereld niet de vrede kunnen geven moeten wij in onze buurt de vrede brengen, in de omgeving van onze plaats waar wij wonen. 
Als wij beetje voor beetje, van het dorp naar de stad, de vrede brengen, kunnen we toch meewerken van de vrede in de Wereld. 
Alen begreep wat grootvader zei, dat hij al hielp om met zijn broers en zusters geen ruzie te maken en ook voor andere mensen in de buurt respect te hebben en hun niet te beledigen.
Alen en zijn grootvader spraken hierover nog de hele middag, als alle mensen dit deden er minder ruzies waren en minder haat en nijd onder elkaar er weer een stukje vrede bereikt was. 
Toen Alen thuis kwam vertelde hij uitvoerig aan zijn familie wat hij met zijn grootvader besproken had.
Allen luisterden aandachtig naar wat Alen zei en ze zeiden tegen elkaar, dat ze allen hun best gingen doen om de vrede in huis en in hun omgeving te brengen  om zo een stukje bij te dragen aan de Wereldvrede. 

Larissa Brutes
Vertaling: NRSP